PREMIS EXCEL·LÈNCIA

GRUPS O CATEGORIES DELS PREMIS EXCEL·LÈNCIA

A) Excel·lència Empresarial i a la Innovació Tecnològica

B) Excel·lència al Desenvolupament Social i Mediambiental

C) Excel·lència a la Comunicació i/o Divulgació de les TIC

A) Excel·lència Empresarial i a la Innovació Tecnològica:  

Es lliura a l’empresa o institució que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present ha contribuït a l’expansió de les telecomunicacions o a la Societat de la Informació a Catalunya. Aquest guardó destaca la capacitat directiva de les persones que gestionen l’empresa o la institució i la seva capacitat per a aconseguir l’excel·lència en aquesta matèria, així com  la creació de productes de valor que contribueixen a la millora social, cultural o econòmica.

Tanmateix,  distingeix l’esforç en R+D+i aplicat al desenvolupament de productes o serveis que incorporin nous components, tècniques o tecnologies relacionades amb l’Electrònica, la Informàtica o les Telecomunicacions.

Si es tracta d’una institució, el Jurat tindrà present el seu esforç promocional o d’ajudes adreçades a fomentar la incorporació de les TIC en el teixit industrial de Catalunya.

B) Excel·lència al Desenvolupament Social i Mediambiental: 

Es lliura a l’empresa o institució que durant l’any natural des de la passada Diada fins a la present hagi destacat per la promoció, organització, desenvolupament d’activitats de formació, investigació, divulgació i accions socials en els camps interdisciplinaris de la ciència, la tecnologia, la naturalesa, la societat, el desenvolupament econòmic, la cooperació internacional, el canvi global i els desequilibris socials, econòmics i tecnològics.

Aquest guardó destaca la defensa de l’aplicació de solucions que contribueixin a la millora social, cultural o econòmica, donant-li una especial atenció a la formació integral dels tècnics del futur, molt significativament en l’anàlisi i les conseqüències dels impactes en l’ús i l’aplicació de les tecnologies i en la responsabilitat social que d’elles es derivi.

C) Excel·lència a la Comunicació i/o Divulgació de les TIC:  

Els Premis “Excel·lència a la Comunicació i Divulgació de les TIC” comptaran amb 3  premis als mitjans de comunicació que s’hagin distingit al llarg de l’any pel seu esforç comunicador i o/divulgador de les TIC. Els premis es concediran no a un periodista en concret, sinó al mitjà de comunicació per un programa, una secció, una tasca continuada de divulgació, etc. Es concedirà un premi a:

a) Mitjà audiovisual (ràdio i/o televisió)

c) Diari d’informació general

d) Revista tècnica, especialitzada o professional

TERMINI DE LLIURAMENT DE CANDIDATURES

1 > Podrà presentar la seva candidatura qualsevol empresa o institució que operi a Catalunya.

2 > Els membres del Comitè Tècnic i del Jurat també podran presentar candidatures, que s’uniran a les que s’hagin enviat espontàniament.

3 > Cada empresa/institució podrà presentar la seva candidatura a una o més categories, per las qual cosa haurà de presentar un dossier d’un màxim de 5 folis, per correu postal o correu electrònic, on s’expliquin i detallin els mèrits que aporta per fer-se mereixedor al premi al que opta.

4 > Del dossier referit es lliuraran 12 còpies a la Secretaria del COETTC, tantes com membres Jurat, que estarà format per membres del Consell Assessor i membres de la Junta de Govern del COETTC.

5 > El dia límit per presentar les candidatures serà el 15 de setembre de 2015 a través de correu postal a la seu del COETTC (c/ Via Laietana, 39, 3a planta, 08003 Barcelona) o bé per correu electrònic a: secretariadireccio@coettc.com

6 > Els premis es lliuraran durant l’acte de cloenda de 14a DIADA DE LES TELECOMUNICACIONS, el proper 29 de setembre, al CosmoCaixa (c/Isaac Newton, 26, 08022 de Barcelona).

© Copyright - 14a DIADA DE LES TELECOMUNICACIONS A CATALUNYA / CosmoCaixa Barcelona, 29 de setembre de 2015